Schottkyho diody pro vysokofrekvenční a výpočetní techniku

Mezi nejjednoduššími polovodičovými součástkami, kterými jsou diody lze vydělit mnoho podtypů a druhů diod, které mají různá a velmi specifická určení. K takovým diodám patří zejména Schottkyho diody, jež mají velmi výrazně odlišné vlastnosti od univerzálních diod.

Tento druh diod je pojmenován podle německého fyzika Waltera Schottkyho, který se věnoval prvovýzkumu v oblasti vlastností kombinace polovodičových přechodů s přídavnými kovovými vrstvami.

Díky vhodné kombinaci polovodičových materiálů a příměsí cenných kovů lze dosáhnout elektrických parametrů výrazně odlišných než mají například běžné křemíkové diody. I díky tomu si Schottkyho dioda vysloužila speciální značku ve schématech.

To dělá z Schottky diode poměrně specializovanou součástku. Většina konstruktérů a domácích bastlířů s ní povětšinou nepřichází do praktického styku. Při konstrukci specializovaných zařízení jsou ale Schottkyho diody i v dnešní době prakticky nenahraditelnou elektronickou součástkou. O tom by mohli vyprávět například konstruktéři a projektanti vysokofrekvenčních zařízení.

Kombinace polovodiče a kovu

Schottkyho dioda se odlišuje právě konstrukcí svého přechodu, který využívá vlastnosti GaAs materiálu, doplněného kovovou vrstvou jež kompenzuje nehomogenní charakter plochy přechodu. Zamezí se tak různým hustotám proudu zejména po okrajích styku PN vrstvy.

Základní výhodou této složité konstrukce je rychlost zotavení přechodu při změnách stavu, čímž lze Schottkyho diodu využít v aplikacích s frekvencí řádově až v desítkách Ghz. Jde tedy i součástku vhodnou pro špičkovou radiotechniku, vojenské a radarové aplikace či kosmickou komunikační techniku. Zároveň lze tyto vlastnosti s úspěchem používat také ve výpočetní technice jelikož vysoká rychlost spínání je stěžejní pro použití uvnitř mikroprocesorů.

V logických obvodech se příznivě projeví jejich rychlost i velmi stabilní proudové charakteristiky, jež jsou pro ostatní typy diod prakticky nedosažitelné. Kromě rychlosti diody lze zmínit i přijatelnou hodnotu úbytky napětí na přechodu, která umožňuje poměrně složité konstrukce složené z mnoha aktivních prvků v rámci integrovaného obvodu.

Schottkyho diody najdete v mnoha různých variantách provedení a pouzder. Můžete využít Schottkyho diody pro klasickou montáž do vrtaných desek plošných spojů či prostorově výhodnější SMD povrchové typy, které jsou vhodné zejména pro sériově vyráběné desky. V nabídce TME Czech Republic jsou desítky variant dle typu pouzdra, výkonů a dalších elektrických a konstrukčních parametrů. Při výběru můžete využít širokou databázi katalogových listů, které vám umožní zvolit součástku s ohledem na vaše technické nároky a nákladové možnosti při konstrukci širokého spektra obvodů a elektronických zařízení.