Zajistěte si kvalitní whistleblowing systém

Ještě stále nemáte ve firmě whistleblowing systém? Splňuje vaše firma všechny požadavky na zákon o ochraně oznamovatelů? Jedná se o důležité nařízení, které má za účel zajistit vnitřní systém, který bude chránit oznamovatele a umožní jim anonymně nahlašovat porušování práv Unie. Tento systém je povinný pro všechny soukromé společnosti od počtu 25 zaměstnanců a pro veřejné zadavatele a další povinné osoby zákonem vyjmenované.

Proč je ochrana oznamovatelů důležitá?

Když osoby ve firmě jednají protiprávně a určitá osoba chce na toto jednání upozornit, je důležité, aby byla adekvátně chráněna a měla možnost porušení zákona oznámit. Pokud by bylo vůči takové osobě učiněno odvetné opatření, bude mít nárok na náhradu újmy. Tento systém je důležitý a původně měl být implementován do 17. prosince 2021. Jelikož se tento termín nestihne, podle aktuálního návrhu zákona jsou podnikatelé povinni zavést vnitřní oznamovací systém do 31. března 2022. Nevyplatí se toto nové nařízení ignorovat, protože za jeho porušení hrozí pokuta ve výši až 1 milionu korun nebo 5 % z čistého obratu dosaženého za poslední účetní období. Pokud by došlo ke spáchání přestupku nepravdivého obvinění, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Co by měla vaše firma provést?

V první řadě je třeba zavést platformu, která bude určená pro zadávání, zpracování, řízení, řešení a archivaci oznámení. Jedním z nejlepších řešení je online whistleblowing systém Whistlee, se kterým splníte všechny požadavky zákona o ochraně oznamovatelů během krátké chvíle. Jde o jednoduchou a přesto propracovanou online službu, která může být implementována velmi rychle. Data z aplikace jsou uložena v rámci standardů EU a kvalitní zabezpečení zajistí kompletní anonymitu oznamovatelů.

Dále potřebujete už jen vnitřní předpis upravující proces řešení whistleblowingu, proškolení zaměstnanců a definici a proškolení pověřené osoby a řešitele.

Whistleblowing software vám ušetří mnoho starostí, více informací naleznete na Whistlee.cz.