Využití svěřenských fondů

Svěřenské fondy nejsou výsadou pouze v Česku. Jedná se o velice oblíbenou ochranu majetku rozšířenou v celém světě. Fyzické i právnické osoby si mohou založit svěřenský fond k soukromému i veřejně prospěšnému konkrétnímu účelu. Svěřenský fond představuje soubor majetku, který se jeho zakladatel rozhodne vyčlenit ze svého vlastnictví. Tento majetek zůstává anonymní a pečuje o něj správce, kterého si zakladatel určí. Úkolem správce je hlídat naplňování účelu fondu a rozmnožování majetkové podstaty. Zakladatel rovněž určuje benefienta, který jediný má nárok na prospěch ze svěřenského fondu.

Založení svěřenského fondu

K založení svěřenského fondu se může rozhodnout fyzická i právnická osoba. Účelem založení mohou být buď soukromé, nebo veřejně prospěšné účely. Ze svého majetku může zakladatel vyčlenit libovolnou movitou či nemovitou věc. Princip svěřenského fondu je právně podobný nadaci, ovšem nabízí daleko větší variabilitu a nepodléhá kontrole ze strany státu. Zakladatel musí k založení svěřenského fondu učinit tyto kroky:

  1. Nejprve si určí část majetku, kterou hodlá do fondu vložit. Tímto majetkem může být v podstatě cokoliv, ať už jsou to nemovitosti, movité věci, obchodní podíly, peníze na bankovním účtu atd.
  2. Poté zvolí způsob nakládání s tímto majetkem a určí správce, jehož úkolem je plnění svěřených úkolů
  3. Nakonec určí benefienta, který má jako jediný právo z majetku profitovat

Fungování svěřenského fondu

Především se jedná o ochranu majetku, ke kterému ztrácí zakladatel okamžikem založení fondu svá vlastnická práva, která zajišťuje správce. Pravidla k plnění vlastnických práv určí zakladatel ve statutu svěřenského fondu.

Jaké je využití svěřenských fondů

Fyzické osoby si mohou založením svěřenského fondu ochránit část svého majetku a finančně zajistit i celou rodinu nejen na stáří. Svůj majetek tak mohou ochránit před lehkovážným nakládáním nebo i před případnou exekucí. Právnické osoby mohou svůj majetek takto ochránit před eventuálním insolvenčním návrhem. Převážně však svěřenský fond využívají k zajištění správy, rozdělování majetku mezi společníky a zaměstnance ve formě zaměstnaneckých benefitů.