Víte, kdy a jak podat roční hlášení za odpady?

Každý živnostník, podnikatel, každá obec či firma mají ze zákona povinnost evidovat množství odpadu, který vyprodukují. Pokud překročí státem stanovené limit, mají povinnost vypracovat a podat roční hlášení za odpady 2021. V ročním hlášení podávaném za rok 2021 došlo k několika změnám.

Jaké změny se objevily v zákoně?

První změna se týká termínu, který byl posunutá do 28. února 2022. V minulosti to bylo vždy do 15. února následujícího roku za rok předchozí.

Druhá změna se týká limitů produkce odpadu. V případě, že vyprodukujete nebo budete nakládat s více než 600 kg odpadu nebezpečného za kalendářní rok (v minulosti bylo toto množství stanovenou pouze na 100 kg), nebo vyprodukujete či budete nakládat s více, než 100 tunami odpadu ostatního, jste povinni vypracovat a podat roční hlášení. Pozor – pokud máte více provozoven sdružených pod jedním IČ, množství odpadu se sčítá. Není tedy pouze pro každou provozovnu zvlášť.

Pomohou vám odborníci

Jestliže nemáte dostatek času, pracovní sílu, která by roční hlášení zpracovala, nebo se obáváte nesprávného podání, nechte vše na někom, kdo se v celé legislativě dokonale orientuje. Zavítejte na stránky rocnihlaseni.cz. Naleznete zde podrobné informace o nabídce i ceník pro živnostníky, velké společnosti i oprávněné osoby, který je velmi přijatelný. Můžete se spolehnout na pečlivost, rychlost i kvalitu práce. Následně postačí vyplnit poptávkový formulář, který na webu také naleznete a už se nemusíte o nic starat. Jakmile uhradíte potřebnou částku, zaměstnanci společnosti vypracují, nejpozději do 10 pracovních dnů, vaše roční hlášení. Následně jej odešlou do ISPOP a vy obdržíte e-mail s ročním hlášením. Díky tomu budete mít jistotu, že jste splnili zákonem stanovenou povinnost týkající se odpadů.