Komplexní řešení bezpečnosti práce

Bezpečnost práce by měla být vždy na prvním místě zájmů každého podnikání. Zejména to platí pro výrobní provozy, kde je rizik vzniku pracovních úrazů nejvíce. Nejčastějším důvodem bývá nepozornost způsobená jevem, kterému se všeobecně říká provozní slepota. Trpíme jí všichni, ovšem ve výrobním provozu může být příčinou i těžkých úrazů. Její podstatou je, že při delším pobytu v určitém prostoru sice vidíme různé detaily včetně výstražných nápisů, ale přestáváme je vnímat. Tomu se snaží zabránit firma Visap, jejíž novinkou je podlahová LED projekce.

Jak optická signalizace funguje

Principem je promítání výstražných signálů na podlahu přímo před procházejícího pracovníka nebo jinou osobu, které by mohlo ve výrobním provozu hrozit nebezpečí. Rozhodně jej účinněji přiměje k zastavení a rozhlédnutí výrazná světelná značka „STOP“, než všechny varovné nápisy, cedulky a jiné psaná upozornění. Pracovník se tak vyvaruje riziku, že by mohlo díky své nepozornosti vstoupit do jízdní dráhy jeřábu, vysokozdvižnému vozíku či jiné manipulační technice nebo dopravnímu prostředku.

Jak zavést podlahovou LED projekci?

Musíte nejprve kontaktovat společnost Visap s.r.o., která sídlí v malé obci Žerčice nedaleko Mladé Boleslavi. S jejími pracovníky si sjednáte nezávaznou schůzku, která jim umožní se seznámit s vaším výrobním provozem. Poté, co provedou důkladnou analýzu, navrhnou optimální řešení. Vše probíhá ve vzájemné součinnosti, takže se můžete přímo podílet nejen na eliminaci bezpečnostních rizik, ale i na komplexním řešení bezpečnosti práce, na zlepšení pracovního prostředí i na zvýšení produktivity práce. Bezpečnostní systémy v podobě světelné signalizace jsou významnou zárukou plnění plánu bozp.

Další možnosti optické signalizace

Moderním způsobem reklamy a propagace vaší firmy může být projekce loga, kterou firma Visap rovněž nabízí. Spolu s podlahovou LED projekcí se projekce loga může stát dalším příspěvkem k zatraktivnění vašeho podniku v očích obchodních partnerů, veřejnosti a konec konců i vlastních zaměstnanců.