Chcete být plátcem DPH?

Tato zdánlivě zbytečná a nepatřičná otázka má své opodstatnění. Pokud začnete podnikat, můžete se totiž za určitých okolností rozhodnout, zda chcete být plátcem DPH dobrovolně. Skutečností je, že podnikateli vzniká povinnost stát se plátcem DPH při výkonu ekonomické činnosti, při které za 12 měsíců přesáhl jeho obrat 1 milión Kč. Pokud nemá obrat přes 1 milión, ale je pro něj výhodné být plátcem DPH, může se jím stát dobrovolně. Povinnost platit DPH vzniká také při podnikán mezinárodně v rámci EU.

Proč se vyplatí využít služeb odborníků

Rozhodnout se pro dobrovolné placení DPH je jedna věc a plnit povinnosti z toho vyplývající je věc druhá. Stát se plátcem DPH je totiž během na dlouhou trať. Musíte se připravit na neustálou a především značně rozsáhlou součinnost se správcem daně, který je finanční úřad. Jeho úředníci budou po vás požadovat spoustu dokladů a prokazování celé řady skutečností. Nechcete-li to martýrium po celou dobu svého podnikání podstupovat, můžete tyto povinnosti svěřit odborníkům pracujícím ve společnosti Hakaran group s.r.o.

Proč zrovna tato společnost?

Stačí připomenout konkrétní výsledky práce jejích odborníků. Za dobu své činnosti již přihlásili k DPH několik stovek společností. Ve své práci se průběžně zdokonalují každodenním kontaktem s pracovníkyfinančních úřadů po celé ČR. Cílem jejich snažení je

usnadňovat svým klientům podnikání a provést je komplikovanou daňovou oblastí. Veškerou svou činnost směřují tak, aby splnili požadavky vyplývající jednak z aktuální zákonné úpravy daní, a jednak požadovaných generálním ředitelstvím finančního úřadu.

Co firma Hakaran group nabízí?

Veškerou agendu za vás bude vyřizovat na základě plné moci, takže se zbavíte spousty starostí a hlavně stresu, který přináší kontakt s finančním úřadem. Především nebudete muset připravovat dokumenty, které jsou vám nejasné, či mnohdy i neznámé. Nebudete muset odpovídat pracovníkům finančního úřadu na jejich odborné dotazy. To vše za vás vyřídí odborníci, kteří mají mnohaleté zkušenosti s dobrovolnou registrací k DPH. Vědí, co je třeba finančnímu úřadu připravit a dokáží být trpěliví při komunikaci s finančním úřadem v rámci vyřizování jeho požadavků.