Zhodnoťte své peníze jednoduchým a efektivním způsobem

Láká vás svět investic, ale nevíte, kam investovat? Hledáte nejlepší investice, které aktuálně trh nabízí? Vsaďte na firemní dluhopisy, které se těší velké oblibě a řadí se mezi jedny z nejvýhodnějších investic. Poznejte hlavní výhody firemních dluhopisů oproti běžným státním dluhopisům a zjistěte, kde je pořídit a na co se při jejich nákupu zaměřit.

Co jsou firemní dluhopisy?

Dluhopisy neboli obligace může vydávat celá řada institucí. Kromě státních dluhopisů, tak lze pořídit i dluhopisy obcí, soukromých firem nebo bank apod. V případě firem se pak logicky jedná o firemní dluhopisy, někdy též označované jako korporátní dluhopisy. Dluhopisy může vydat v podstatě jakákoli firma. Získané finanční prostředky z dluhopisů nejčastěji firma využívá na rozvoj stávajících a nových projektů, růst a prosazení se na českém i zahraničním trhu, nebo na investování do nových technologií. Investor v pravidelných intervalech dostává smluvený úrok a na konci období zpět svoji počáteční investici.

Přednosti firemních dluhopisů

Mezi hlavní výhody korporátních dluhopisů oproti celé řadě forem investování patří především zajímavé úročení, které se ve většině případů pohybuje v rozmezí 5–10 %. Pro porovnání státní dluhopisy nabízejí úrok pouze 2,1 %. Druhou výhodou korporátních dluhopisů je, že se řadí mezi poměrně bezpečný druh investice peněz. Toto riziko navíc jde snížit na minimum, pokud si vyberete pro své investování firmu s nejlepšími předpoklady, že dodrží své závazky a nedostane se do problémů. Ve srovnání se státními dluhopisy je logicky míra rizika nižší, jelikož je velmi nízká pravděpodobnost, že by stát přestal fungovat. Ale u státních dluhopisů výnosem sotva pokryjete inflaci a vaše peníze tak nevydělávají.

Jak na nákup dluhopisů?

Jednotlivé firmy, které nabízejí korporátní dluhopisy, můžete najít na celé řadě inzertních portálů, samotném webu firmy anebo přes vyhledávač. V každém případě je třeba být ostražitý. Na nákup dluhopisů je vhodné si vymezit dostatek času a před samotným nákupem si vybrané společnosti důkladně prověřit. Zaměřte se na podnikatelský záměr, na co peníze z dluhopisů půjdou, historii firmy a jak si firma ekonomicky vede.

Tip na závěr: Vhodnou volbou pro vaše zhodnocení peněz může být společnost Europa Investment Property, která vlastní prospekt ČNB, nabízí výnos 7,5 %, historii přes 20 let, výplatu úroku 4x ročně a podnikaní v oblasti nemovitostí.