Rozhodli jste se podnikat?

Pokud jste přišli na to, v čem podnikat, nestojí vám nic v cestě a můžete se pustit do podnikatelského světa. Seznámíme vás s počátečními záležitostmi, které musíte obstarat ještě před tím, než začnete všechno realizovat.

Živnostenský list – cena

Než zahájíte vámi vybranou činnost, navštivte Živnostenský úřad – nejlépe ten, pod který spadá váš okres. Tam vyplníte registrační formulář, čímž podáváte přihlášku k dani z příjmů, sociálnímu i zdravotnímu pojištění. Nezapomeňte si doma občanský průkaz a připravte se i na to, že úřad si bude zjišťovat vaši trestní bezúhonnost. Abyste živnostenský list získali, musíte splnit i další podmínky jako je zaplacení správního poplatku v hodnotě 1000 Kč. A dále už záleží na druhu živnosti a vašem vzdělání – popřípadě osobě, která vám bude dělat garanta.

Sociální úřad

Vyplněný jednotný registrační formulář vám zajistil registraci jako OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná na Okresní správě sociálního zabezpečení. Přibližně do jednoho měsíce od registrace vám přijdou údaje k placení záloh s vaším variabilním symbolem, pod kterým bude OSSZ vaše platby evidovat. Minimální záloha sociálního pojištění pro rok 2019 je 2388 Kč a pokud jste OSVČ vykonávající vedlejší činnost, měsíční záloha činí 955 Kč.

Pojišťovna

Tak jako u sociálního pojištění, tak i u toho zdravotního jste se pomocí registračního formuláře přihlásili k OSVČ u vaší pojišťovny. Minimální měsíční záloha zdravotního pojištění činí 2208 Kč a pokud jste si vybrali podnikání jako vedlejší činnost, zálohu platit nemusíte.

Finanční úřad

Po registraci vám finanční úřad zašle přidělené daňové identifikační číslo – DIČ, které pak využíváte při různých komunikacích s úřady a při vypisování daňových dokladů. Jako plátce daně máte každý rok povinnost podat Finančnímu úřadu daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu fyzických osob. Dejte si však pozor na termín podání – při jeho nedodání můžete získat nemilou pokutu.