Řešení pro pokladnu a platební terminál

Zákon o elektronické evidenci tržeb ukládá všem prodejcům povinnost evidovat každou platbu a předat zákazníkovi účtenku s unikátním kódem. Zákazníci tak mají možnost se zúčastnit slosovací akce a vyhrát některou z hodnotných cen. Pro prodejce to znamená určitou nepříjemnou zátěž, kterou si ovšem mohou velice usnadnit. Jejich administrativní povinnosti jim ulehčí Android 12,1, což je dotyková pokladní sestava FiskalPRO Green s platebním terminálem a s celou řadou užitečných funkcí.

Uplatnění profesionálního Androidu

Android 12,1 představuje komplexní řešení pro pokladnu, které je v souladu s legislativou týkající se EET. Je vhodné jak pro pevné provozy, prodej zboží, poskytování služeb, tak pro gastro i jiné segmenty. Pro pohodlné používání slouží uchycení tabletu a platebního terminálu s EKAS tiskárnou. Má nastavitelný a polohovatelný stojan TWIN s otočným terminálem. Tento systém uchycení umožňuje připojit externí zařízení, jako je skener čárových kódů, peněžní zásuvka nebo digitální váha.

Funkce Android aplikace

FiskalPRO Mobile – Android má velké množství funkcí využitelných při prodeji zboží, poskytování služeb a speciálně pro gastro segment. Jedná se například o následující funkce:

  • evidence pokladníků
  • rychlé účtování pomocí kódů zboží
  • čtení čárových a QR kódů a další

V gastronomických provozech umožňuje

  • rozdělení stolů podle skupin či místností
  • tisk objednávek na tiskárně v kuchyni či v baru
  • rozúčtování položek dokladu
  • akceptace elektronických stravenek
  • vzájemná komunikace a propojení více zařízení v jedné provozovně atd.

Platební terminál

Užitečným zařízením, které je vhodné pro pevné provozy je také FiskalPRO VX 520. Jde o intregrovaný platební terminál. Lze k němu připojit skener čárových kódů, pokladní zásuvku, digitální váhu, externí klávesnici a PinPad. Připojení k internetu je možné pomocí ethernet kabelu nebo SIM karty, která je dodávána spolu s terminálem a je započítána v ceně.