Překážky, které mohou znepříjemnit start podnikání i vám

Začátky podnikání nejsou jednoduché. K nejčastějším bariérám, na které novopečení businessmani narážejí, jednoznačně patří nedostatek finančních prostředků. Tím však seznam potenciálních problémů teprve začíná. Významnou roli hraje psychologický faktor. Přesvědčit se k opuštění komfortní zóny – jistoty zaměstnání – není vůbec jednoduché. Strach z neúspěchu bývá paralyzující.

Všudypřítomná konkurence

Častou překážkou, a to nejen v začátcích, je konkurenční rivalita. Ta se přitom nemusí omezovat pouze na oblast cenotvorby. Konkurence může tlačit na kvalitu služeb, jakost výrobků, nutnost neustálých inovací a další aspekty úspěšného setrvání na trhu. Konkurenční boj je nejtvrdší v oborech se zvyšujícím se počtem subjektů a jen pozvolným nebo stagnujícím nárůstem poptávky.

Na konkurenci mají zásadní vliv i sami zákazníci, kteří vytváří tlak na cenu a kvalitu služeb.

Absence klíčových manažerských vlastností

Začínajícího podnikatele však nemusí zastavit ani počáteční finanční deficit či zavedená konkurence. Co by mu chybět rozhodně nemělo, jsou řídící schopnosti, intelektuální a morální kvality.

Neefektivní strategie

Naprosto zásadní je také funkční obchodní model. Bez vhodně zvolené výrobní či obchodní strategie může firma snadno narazit na nezájem ze strany zákazníků. S řízením podniku pak úzce souvisí ekonomický software, který by měl vedoucím pracovníkům usnadnit práci, automatizovat rutinní procesy a umožnit snadnou analýzu.

Neflexibilní softwarové řešení

Zároveň je vhodné používat informační systémy, které firmě dovolují průběžný růst bez nutnosti složité implementace dalších aplikací. V tomto směru je dobrou volbou systém na bázi tzv. modulů (např. český RIS).

Zkreslené představy o trhu

Jednou z největších, a přitom velmi častých chyb je příliš optimistický pohled na situaci v daném oboru. Před vstupem na trh by si měl podnikatel provést důkladnou analýzu – seznámit se s potenciálními klienty a konkurencí.