Díky pojištění profesní odpovědnosti se vyhnete mnoha starostem

Stále více lidí si dnes připouští skutečnost, že může nastat situace, kdy způsobí nechtěně škodu. Tyto neúmyslné případy mohou ale znamenat mnoho problémů. Proto se vyplatí na takové situace pojistit. Možná právě vás se týká skutečnost vysoké odpovědnosti ve vašem zaměstnání, kdy zároveň máte velkou šanci, že může vzniknout škodní událost.

Pojištění, které odpovídá pozici zaměstnance

V pracovněprávním vztahu je důležité, aby se posoudila odpovědnost zaměstnance a určila se rizika vzniku škodní události. Jedině tak bude možné nastavit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli způsobem, který bude odpovídat reálný rizikům. Nemá totiž pochopitelně smysl pojišťovat zaměstnance na riziko, které v jeho případě neexistuje.

Tento druh pojištění každopádně mohou sjednat:

  • Zaměstnanci
  • Zaměstnavatelé

Zaměstnanci si mohou sjednat pojištění sami, ale může jej sjednat zaměstnancům také zaměstnavatel, který má možnost za hromadné sjednání získat také slevu na pojištění. Díky tomu je pak celá pojistka vždy výhodnější.

Pojišťovací produkt dle činností zaměstnance

Různé pojišťovny nabízejí různé varianty pojištění, které pokrývají určité skupiny zaměstnanců. Příkladem může být pojišťovna ERGO, která nabízí variantu standardní, která je vhodná pro většinu zaměstnanců, a potom také variantu pro řidiče nebo obsluhu strojů. Díky tomu pak mohl být kryty i škodní události, které vzniknou v případě řízení motorového vozidla nebo obsluhy stroje. Pokud zaměstnanec žádnou takovou činnost nevykonává, samozřejmě mu stačí pojištění základní.

Pojištění se v dnešní době rozhodně vyplatí. Není to něco, nad čím bychom měli dlouho uvažovat, ale rozhodně je to něco, nad čím bychom se měli zamyslet. Zejména s ohledem na parametry každé pojistné smlouvy, která musí odpovídat rizikům, na jaká je pojistka stavěna.