Co je to svěřenecký fond?

Celosvětově jsou svěřenecké fondy tradiční metodou ochrany majetku, která se pozvolna ujímá i v České republice. Někdy se mluví o svěřeneckých, jindy o svěřenských fondech, což vás nesmí mýlit, neboť oba výrazy jsou správné. V zahraničí je tato forma ochrany majetku velice oblíbena, ale slouží tam také k charitativním účelům nebo k financování vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných projektů, nebo psích a kočičích útulků.

Co je svěřenecký fond?

V podstatě je to soubor majetku, který jeho majitel vyčlení ke konkrétnímu účelu. Tento majetek zůstává plně anonymní a nemá žádnou právní subjektivitu. To znamená, že jej nelze prodávat, darovat ani jinak s ním nakládat. Zakladatel pověří správce svěřeneckého fondu, který má za úkol hlídat naplňování účelu fondu a rozmnožování majetkové podstaty. Dále zakladatel může určit tzv. beneficienta, což je osoba, která má jako jediná výhradní nárok na prospěch ze zisku svěřenského fondu.

Kdo může být zakladatelem?

Svěřenský fond může založit jak fyzická, tak právnická osoba, a to jak k soukromému, tak i veřejně prospěšnému účelu. V takovém případě je hlavním cílem svěřeneckých fondů výhradně „veřejné blaho“.

Jaký majetek lze do fondu vložit?

Zakladatel může ze svého majetku vyčlenit a do svěřeneckého fondu vložit libovolnou movitou věc, nebo i nemovitost. Posuzováno z právního pohledu lze založení svěřeneckého fondu chápat obdobně jako založení nadace. Rozdíl je ovšem v tom, že svěřenecké fondy nabízejí větší variabilitu a nevztahuje se na ně tak přísný dohled ze strany státu.

Jaký mají svěřenské fondy účel?

Fyzické osoby mohou svěřenské fondy využívat k finančnímu zajištění svých rodin. Jednak na stáří, a jednak i ochraně svého majetku například před lehkovážným nakládáním některým členem rodiny, nebo před exekucí. Právnickým osobám fondy slouží k zajištění správy, rozdělování majetku mezi společníky, nebo mezi ostatní pracovníky ve formě zaměstnaneckých benefitů.