Manželská smlouva – koho skutečně chrání a jak to s ní je?

V amerických seriálech a filmech je manželská smlouva málem sprostým souslovím. Ženy se v té chvíli hroutí, hystericky křičí, že si jich bohatý manžel neváží, nevěří jim a kdoví, co všechno. V posledních letech ji však ne všichni vnímají negativně. V manželství může hodně pomoci a ochránit tak nejen majetek.

Ochrana majetku

Česká republika je v tomto ohledu pokrokovější, nejde o projev nedůvěry nebo snad snaha „oškubat v případě rozvodu“, ale spíš je brána jako ochrana majetku v případě smrti nebo zmíněného rozvodu. Manželskou smlouvu je nutno sepsat u notáře. Díky podpisu obou stran můžete ochránit vlastní majetek, nepřijdete o něj vinou druhého z páru.

Může pomoci také chránit majetek, který jeden z manželů během manželství nabyde. Často k ní můžete přistoupit i ve chvíli, kdy má partner nedořešené finanční závazky z minulosti (exekuce, půjčky, dluhy a podobně). Sepsat se může v době, kdy jeden z partnerů vstupuje do podnikání a druhého tak nechce možným neúspěchem ohrozit.