Jak práce mění charakter hodnotí Aplikant.cz

Každý ví, že práce ovlivňuje náš život. Práce nás tvaruje, protože v ní trávíme významné množství svého času. Je tedy jasné, že práce ovlivní i naši osobnost. Moderní výzkumy v oblasti psychologie naznačují, že pro vývoj osobnosti je signifikantní více faktorů, které souvisejí s pracovištěm. Významnou roli hrají jeho vlastnosti. Dle studií je v práci klíčová svoboda. Ta pracovní místa, kde zaměstnanec dostane volnost umožňují větší osobní rozvoj.

Pracovní prostředí rozhoduje

Opačný efekt mají ale velmi stresové pracovní pozice, kde zaměstnanci – hodnocení firem, pracují v časovém presu či mají o svou pozici strach. To má totiž tendenci zvyšovat zaměstnancům osobnostní rys. Na druhé straně kvalitní pracovní místa, která umožňují zaměstnancům osobní autonomii mají naopak pozitivní vliv na jejich osobnost. Volba profese ovlivní, jakým člověkem se staneme. Studie potvrzují, že osoby ve vedoucích pozicích jsou více svědomití. Pravděpodobně kvůli tomu, že převzetí takové pozice vyžaduje rozvoj této vlastnosti. Zároveň ale působení v takové pozici může mít vliv negativní, protože může vést až k rozvoji narcismu. Jednoduše, pracovní prostředí nás definitivně ovlivňuje, ať už dobrém, či ve zlém.

Jak lze utvářet osobnost

To, co je v článku uvedeno neznamená, že jsme otroky své práce. Osobnost lze aktivně utvářet svou vlastní cestou, kterou si zvolíme. Stačí jen trocha odhodlání a vytrvalosti. Každý má cíle kariérní, finanční, tak proč nepřidat i cíle osobnostní. Výzkumy ukazují, že lidé se skutečně pokoušejí o změny své osobnosti po vlastní ose. Nestačí se však pouze pokoušet, ale musí se vynaložit skutečné úsilí. Pak je možné dosáhnout čehokoliv. Recenze firem najdete na hodnotícím portálu Aplikant.cz od společnosti 123jobs Media. Na portálu můžete sdílet s ostatními i své pozitivní nebo negativní zkušenosti se zaměstnavateli.