Co je to projekt a jak na úspěšné projektové řízení?  

Na sociálních sítích – a nejen tam – se s projekty roztrhl pytel. Každý na nějakém pracuje, nějaký tajný projekt chystá nebo je jeho součástí. Jde ale opravdu vždy o projekt? Pojďme se podívat na to, co to projekt vlastně je a proč je tak důležité umět ho efektivně řídit.  

Definice projektu 

Existuje několik definic projektu, ale všechny pracují s jeho třemi základními charakteristikami, které ho oddělují například od činností nebo procesů. Jaké to jsou? 

  • Cíl: Každý projekt má svůj účel, tedy předem definovaný výsledek, kterého má dosáhnout.  
  • Čas: Projekt je časově omezený a podléhá životnímu cyklu, to znamená, že má jasný začátek a taky konec. Tím se liší od činností, které se zpravidla opakují neustále dokola. 
  • Jedinečnost: V každém projektu jsou prvky, které jsou unikátní. Žádné dva projekty nejsou totožné. 

Projektové řízení – cesta k úspěšnému projektu 

Tím že je každý projekt jedinečný, vyžaduje specifické řízení. Projektové řízení neboli projektový management je systematický přístup k plánování, realizaci a monitorování projektu. Co vše zahrnuje? 

  • Definování cílů projektu, 
  • stanovení rozpočtu, 
  • vymezení zdrojů 
  • a důkladné sledování průběhu. 

Cílem řízení projektů ale není pouze zajistit, že dosáhnete stanovených cílů. Jde o balancování mezi tím, aby byl projekt dokončen rychle, kvalitně a levně. A protože nežijeme v ideálním světě, i v případě řízení projektů je potřeba dělat kompromisy. S tím vám pomůže tzv. trojimperativ projektu

Co je to trojimperativ projektu? 

Trojimperativ projektu známý také jako projektový trojúhelník je jednoduchý grafický model, který spojuje základní parametry projektu, které určují jeho kvalitu – čas, rozsah a zdroje.  

  • Rozsah:Týká se definice toho, co projekt zahrnuje, a co naopak ne. Na začátku projektu je důležité stanovit jasné cíle a ohraničení projektu, aby bylo možné určit, jaké práce a výstupy jsou součástí projektu. 
  • Čas: Časový aspekt zahrnuje plánování a sledování dodržování časových termínů. Je důležité vytvořit realistický harmonogram a předejít zpožděním, která by mohla ovlivnit úspěšnost projektu. 
  • Náklady: Náklady na projekt jsou dalším klíčovým aspektem. Je třeba stanovit rozpočet a pečlivě sledovat výdaje v průběhu projektu. Kontrola nákladů a efektivní rozložení zdrojů jsou nezbytné pro dodržení rozpočtu. 

Úkolem projektového managementu je zahrnout všechny tři parametry v potaz a zajistit mezi nimi rovnováhu, aby žádný z nich nebyl zanedbávaný na úkor ostatních. 

Jak na snadné řízení projektů? 

Balancování trojimperativu projektu zahrnuje spoustu dílčích činností, mezi něž patří koordinace, plánování a organizace veškerých procesů a lidí, kteří na projektu pracují. Abyste měli projekt pevně ve svých rukou a jeho řízení pro vás bylo snadné a efektivní, můžete využít aplikaci pro řízení projektů – Lamael. Český nástroj, díky kterému budete mít všechny informace o vašich projektech na jednom místě.